Domännamn med specialtecknen å ä ö


Vad är webbhotell? Bra webbhotell Billigt webbhotell Egen domän Köpa domän
Gratis domän Gratis webbhotell Egen hemsida gratis Linux eller Windows webbhotell Domänparkering
Domännamn å ä ö Webbhotell porr Webbhotell återförsäljare Byta webbhotell Bästa webbhotell
Webbhotell blogg Lediga domännamn Svenska webbhotell Webbhotell Wordpress Hemsidor mallar gratis
Subdomän Billiga domäner Webbhotell test Välja webbhotell Webbhotell jämförelse
Domänregistrering Stabilt webbhotell Registrera domännamn Webbhotell företag Vem äger domänen
Domäner till salu Gratis .se domän Webbhotell Joomla Webbhotell PHPFram tills för bara några år sedan kunde man inte registrera domännamn innehållande specialtecken. I början var det frustrerande att som svensk inte kunna använda sig av å, ä, ö men folk vande sig ganska snabbt. Google hade någon form av intelligens också och lärde sig tolka ett a som ett å eller ä osv. så snart den listat ut vilket ord det rörde sig om.

Här kan du registrera billiga domännamn med åäö.

Men för ett par år sedan meddelades det att man äntligen kunde registrera domännamn med specialtecken. Fortfarande finns dock vissa problem. För det första måste man komma ihåg att domäner med å ä ö egentligen har ett annat utseende men att de ”maskeras” med specialtecknen för att bli läsbara av människor. För att göra denna konvertering och se hur domännamnet egentligen ser ut kan man gå hit.

Detta utseende är också det man kan få i vissa webbläsare som inte har stöd för den här typen av domäner (i synnerhet om man inte använder en svensk version). Det kommer att fungera och du kommer att kunna nå webbplatsen men det är möjligt att formatet konverteras så att det krångliga domännamnet syns i adressfältet.

Använd också denna kodning när du kollar upp pagerank för hemsidor med å ä ö i domännamnet, trafiksidor och liknande. Oerhört viktigt att påpeka är att du, om du ämnar registrera ett sådant här domännamn antagligen måste skriva in den kodade versionen i sökfältet hos registraren. De flesta sökfält hos webbhotellen har inte stöd för den här typen av domäner men det betyder inte att de inte går att registrera. Ett annat problem är att Internet Explorer version 6 inte kan öppna sidor med ett sådant här domännamn. Det är dock ett försumbart problem eftersom endast några få procent använder en sådan gammal version av webbläsaren.

En sak av icke teknisk karaktär som man bör fundera över och som är svår att svara på är om potentiella kunder vet om att man kan registrera domännamn med å ä ö. Det var ju några år sedan förändringen trädde i kraft men många människor som inte använder Internet så ofta har inte hängt med riktigt när det gäller detta. Om möjligt bör man registrera både domänen med specialtecken och den utan. Man kan då peka domänen utan mot den med. Rekommenderat är kanske ändå att domänen med specialtecken är huvuddomänen. Snart kommer dessa domäner att bli vanliga, allmänt kända och antagligen de mest attraktiva om man får våga sig på en gissning. Tänk även på att alla inte har tillgång till ett svenskt tangentbord.


Sökmotoroptimering (SEO) och domäner med å ä öDomännamn med specialtecken rankar utmärkt i Google. Någonting som är mystiskt är dock att domäner utan å ä ö i vissa fall slutat att få sökorden i fetstil av Google när man gör en sökning på ordet. Det här fungerar mycket oregelbundet eftersom de i vissa fall får fetstil. Man ska nog däremot inte dra slutsatsen att detta betyder att Google inte ändå vet att domännamnet innehåller ordet. Fetstilen betyder inte automatiskt att man så att säga fått en rankingstjärna i kanten av sökmotorn.

Det är svårt att säga om det ena eller andra rankar bättre ur sökmotoroptimeringssynpunkt eller hur det kommer att bli i framtiden. Det vore konstigt om man i fortsättningen var tvungen att ha domänen med å ä eller ö för att ranka bra och att alla andra tusentals domäner utan specialtecken bara sjönk. De är alldeles för många och för viktiga för det.


Mail med å ä ö

E-post är ett annat problem med domännamn som har svenska tecken. Det fungerar inte eftersom dagens mailprogram inte har stöd för specialtecken i adresserna. Detta är ytterligare en anledning att registrera domänen både med och utan å ä ö. På så sätt kan man låta mailen gå via den alternativa adressen.